Stručná historie vína

Stručná historie vína

Víno je nedílnou součástí lidské civilizace již od starověku. První zmínky o pěstování vinné révy pocházejí z doby kolem roku 7000 př. n. l. z oblasti dnešní Gruzie. Odtud víno rychle pronikalo přes Egypt a Řecko do dalších částí Evropy, převážně do oblasti Středozemního moře.


Postupem času se víno stalo důležitou součástí křesťanské víry. Víno bylo čiré a sloužilo k uhasení žízně bezpečněji než často znečištěná voda. Uplatňovalo se i v náboženských obřadech. Mnoho evropských klášterů se ve středověku zasloužilo o zdokonalení technologií pěstování vinné révy a zpracování vína, tudíž i zlepšení jeho kvality. Ukázkovými vinaři ve středověku byli cisterciáci. Pilně studovali odrůdy, víno připravovali s maximální péčí a své umění vylepšovali neustálým experimentováním.

 

Na konci středověku patřilo víno mezi důležité zboží. Kultivovaly se oblíbené odrůdy, zlepšovaly se techniky lisování vína. Od té doby se také nechávalo víno několik let zrát. Se zlepšením kvality a zvýšením spotřeby vína se rychle rozvíjel i samotný obchod s vínem. K nejvýznamnějším vývozním městům Evropy patřily Bordeaux, Porto a Benátky.

 

15. - 19. stol. bylo obdobím velkého rozvoje. V Evropě se začala vyrábět vína šumivá, sladká a dolihovaná. Objev silnějšího skla a korkové zátky způsobil revoluci ve skladování vína. Klasická evropská vína mohla nyní dozrávat k dokonalosti. Pěstování vinné révy se rozšířilo do Severní a Jižní Ameriky, Jižní Afriky a Austrálie.

 

20. století bylo obdobím výrazného technického pokroku v pěstování vinné révy i ve výrobě vína. V 70. letech se Nový svět stal konkurenceschopným s klasickými vinařskými regiony v Evropě.

 

Dnes se klade důraz na výrobu vína sice v menším množství, ale v lepší kvalitě. Znamená to, že víno již nepijeme na uhasení žízně, ale pomalu si ho vychutnáváme. Víno jako společenský nápoj s relaxačními účinky alkoholu patří dnes do každodenního života lidí po celém světě.Zpět na články...Vinotéka Sedlčany